adwokat Aleksandrów Łódzki, adwokat Łódź, dobry prawnik Aleksandrów Łódzki, dobry prawnik Łódź, obsługa prawna firm Aleksandrów Łodzki, obsługa prawna firm Łódź, obsługa prawna przedsiebiorców Aleksandrów Łódzki, obsługa prawna przedsiębiorców Łódź, odszkodowanie Aleksandrów Łódzki, odszkodowanie Łódż, odszkodowanie prawnik Aleksandrów Łódzki, odszkodowanie prawnik Łódź, pomoc prawna Aleksandrów Łódzki, prawnik Aleksandrów Łódzki, prawnik Łódź, prawnik odszkodowanie Aleksandrów Łódzki, prawnik odszkodowanie Łódz, prawo cywilne prawnik Aleksandrów Łódzki, prawo cywilne prawnik Łódź, prawo rodzinne prawnik Aleksandrów Łódzki, prawo rodzinne prawnik Łódź, radca prawny Aleksandrów Łódzki, radca prawny Łódź, rozwód Aleksandrów Łódzki, rozwód Łódź, rozwód prawnik Aleksandrów Łódzki, rozwód prawnik Łodź, sprawy o odszkodowanie Aleksandrów Łódzki, sprawy o odszkodowanie Łódź, sprawy o zachowek Aleksandrów Łódzki, sprawy o zachowek Łódź, sprawy rozwodowe Aleksandrów Łódzki, sprawy rozwodowe Łódz, upadłość konsumencka Aleksandrów Łódzki, upadłość konsumencka Łódź, upadłość konsumencka prawnik Aleksadrów Łódzki, upadłość konsumencka prawnik Łódź, zachowek Aleksandrów Łódzki, zachowek Łódź, legalgroup, legal group, Anna Czerwińska, Michał Czerwiński, adwokat Poddębice, dobry prawnik Poddębice, obsługa prawna firm Poddębice, obsługa prawna przedsiebiorców Poddębice, odszkodowanie Poddębice, odszkodowanie prawnik Poddębice, pomoc prawna Poddębice, prawnik Poddębice, prawnik odszkodowanie Poddębice, prawo cywilne prawnik Poddębice, prawo rodzinne prawnik Poddębice, radca prawny Poddębice, rozwód Poddębice, rozwód prawnik Poddębice, sprawy o odszkodowanie Poddębice, sprawy o zachowek Poddębice, sprawy rozwodowe Poddębice, upadłość konsumencka Poddębice, upadłość konsumencka prawnik Poddębice, zachowek Poddębice

adwokat Aleksandrów Łódzki, adwokat Łódź, dobry prawnik Aleksandrów Łódzki, dobry prawnik Łódź, obsługa prawna firm Aleksandrów Łodzki, obsługa prawna firm Łódź, obsługa prawna przedsiebiorców Aleksandrów Łódzki, obsługa prawna przedsiębiorców Łódź, odszkodowanie Aleksandrów Łódzki, odszkodowanie Łódż, odszkodowanie prawnik Aleksandrów Łódzki, odszkodowanie prawnik Łódź, pomoc prawna Aleksandrów Łódzki, prawnik Aleksandrów Łódzki, prawnik Łódź, prawnik odszkodowanie Aleksandrów Łódzki, prawnik odszkodowanie Łódz, prawo cywilne prawnik Aleksandrów Łódzki, prawo cywilne prawnik Łódź, prawo rodzinne prawnik Aleksandrów Łódzki, prawo rodzinne prawnik Łódź, radca prawny Aleksandrów Łódzki, radca prawny Łódź, rozwód Aleksandrów Łódzki, rozwód Łódź, rozwód prawnik Aleksandrów Łódzki, rozwód prawnik Łodź, sprawy o odszkodowanie Aleksandrów Łódzki, sprawy o odszkodowanie Łódź, sprawy o zachowek Aleksandrów Łódzki, sprawy o zachowek Łódź, sprawy rozwodowe Aleksandrów Łódzki, sprawy rozwodowe Łódz, upadłość konsumencka Aleksandrów Łódzki, upadłość konsumencka Łódź, upadłość konsumencka prawnik Aleksadrów Łódzki, upadłość konsumencka prawnik Łódź, zachowek Aleksandrów Łódzki, zachowek Łódź, legalgroup, legal group, Anna Czerwińska, Michał Czerwiński

OPEN
 

Pomoc prawna z urzędu

Wielu Klientów jest przekonanych, iż nie może korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej z uwagi na jej wysoką cenę. Skutkiem takiego przekonania bywa czasem przegrana w sprawie sądowej, podczas której ważna jest znajomość obowiązujących procedur oraz języka prawniczego.

Tymczasem jeszcze przed wytoczeniem sprawy, jak również w jej trakcie osoby o niewielkich dochodach mogą ubiegać się o przyznanie pełnomocnika z urzędu, który będzie je reprezentował, zaś koszty jego honorarium pokrywać będzie Skarb Państwa. 


W sprawach cywilnych procedura wygląda następująco.

Należy wydrukować ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości  (link na dole) oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, wypełnić je oraz przygotować załączniki w postaci kserokopii  informacji o posiadanych dochodach swoich i osób, z którymi się wspólnie mieszka i tworzy gospodarstwo domowe ( np. umowy o pracę, decyzji o przyznaniu emerytury, umowy zlecenia, dodatków z MOPSu, zaświadczenia o rejestracji w charakterze osoby bezrobotnej) oraz ponoszonych wydatkach ( np. dowody w postaci odcinków opłat albo przelewów z tytułu uiszczonych opłat za czynsz, gaz, prąd, węgiel, TV i Internet, telefon, leki itp.).

Dodatkowo jeśli stan zdrowia lub sprawności osoby składającej wniosek nie jest dobry, należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających przebyte zabiegi medyczne i ogólny stan zdrowia (np. wypisy ze szpitala, zaświadczenia od lekarzy potwierdzające przebyte schorzenia i urazy, zaświadczenia o stanie niepełnosprawności itp.). Jeśli dana osoba posiada jakieś zobowiązania, czy toczy się przeciwko niej egzekucja te informacje również należy potwierdzić ( min. zaświadczenie o wszczęciu egzekucji, umowy kredytowe lub umowy pożyczki).

Następnie złożyć te dokumenty wraz z pismem w sądzie, w którym toczy się lub ma się toczyć sprawa sądowa. W treści złożonego pisma można wskazać, za zgodą i wiedzą danego pełnomocnika, konkretnego radcę prawnego lub adwokata  ( imię, nazwisko, adres kancelarii), o którego ustanowienie się prosi do danej sprawy. Należy również w treści pisma zawrzeć sformułowanie, iż nie jest się w stanie ponieść kosztów ustanowienia pełnomocnika z wyboru bez uszczerbku w utrzymaniu swoim i najbliższej rodziny.

Zazwyczaj wobec sytuacji majątkowej strony, wniosek o ustanowienie pełnomocnika składany jest równocześnie z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych w całości. Ma to uchronić daną osobę przed koniecznością ponoszenia obowiązkowych kosztów opłat sądowych. Należy wówczas również napisać, iż nie jest się w stanie ich ponieść bez uszczerbku w utrzymaniu swoim i najbliższej rodziny.


Wnioski takie pomagają bardzo często osobom, które mają  sprawy o zapłatę, na skutek np. zadłużenia kredytowego. Wobec skali zadłużenia, która narasta, mogą skorzystać wówczas z profesjonalnej pomocy, która może przyczynić się do znaczącej poprawy ich sytuacji prawnej. Tak samo często wnioski takie składane są również w sprawach o odszkodowanie i rentę, czy w sprawach o zachowek.


W sprawach karnych:

Można ubiegać się również o ustanowienie obrońcy, który będzie bronił w postępowaniu karnym lub pełnomocnika, który będzie reprezentował oskarżyciela posiłkowego.  Organy nie są związane wskazaniem konkretnej osoby, o którą się prosi jako o obrońcę. Wniosek może być złożony już na etapie postępowania przygotowawczego albo później przed sądem.  Nie ma specjalnego formularza, jednak wskazany i opisany powyżej można traktować pomocniczo jeśli chodzi o treść tego, co powinno się znaleźć w piśmie skierowanym do sądu albo w oświadczeniu złożonym do protokołu.


Należy pamiętać, iż pełnomocnik w sprawach cywilnych może reprezentować stronę dopiero po otrzymaniu na piśmie informacji, iż został wyznaczony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych lub Okręgową Radę Adwokacką do pomocy prawnej dla danej osoby w konkretnej sprawie. W sprawach karnych po wydaniu stosownego postanowienia w tym zakresie przez odpowiedni sąd albo organ.

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki Polityka prywatności

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk